به نام خدا 
مقام معظم رهبری ( دام ظله )
"افسر جوان جنگ نرم در صحنه است. هم به دستور عمل می کند، هم صحنه را درست می بیند و با جسم و جان خود صحنه را می آزماید."

سرباز بودن یعنی همیشه و همه جا منتظر امر فرمانده باشی .دغدغه داشته باشی برای فرهنگ کشور برای ارزش هایی که داره از یاد می ره.سرباز بودن یعنی این که وسط میدون باشی و کارت را فقط برای رضای خدا انجام بدی، یعنی وقتی میبینی یه کاری از دستت بر میاد کنار ننشینی ...
سرباز بودن یعنی دلت همیشه با خدا باشه و هیچ وقت از دشمن نترسی .
سرباز بودن یعنی  کسی که هیچ وقت از وظیفه ی خودش سر، باز نزنه.
میلادهارونی متولد 18 مرداد 1373 اهل اصفهان با عنوان سرباز جنگ نرم، یکی دیگر از جوانان فال در عرصه ی موسیقیی ارزشی است.
به امید موفقیت  همه ی ارزشی ها و سربازان امام خامنه ای