باسلام

وخسته نباشید

و سپاس

بابت نگاه شما دوست گرامی ازوبلاگ رسمی میلادهارونی

این سنگر درنظر داردتا به حمایت از خواننده ی ارزشی میلادهارونی بپردازد

درهمین راستا:با انتشار کار های ایشان وخبررسانی

به حمایت می پردازیم.

*ما درراستای نگاه شخص میلاد هارونی هستیم.

*این سنگر توسط دونویسنده اداره،ودیگردوستان

درپشت سنگرماراحمایت می کنند.

*صفحه ی سنگر در شبکه ی اجتماعی اینستاگرام:

Instagram.com/miladharouni

*ایمیل اختصاصی سنگر ما:

Miladharouniblo@gmail.com

*حمایت های خود را از این طریق به ما اعلام فرمایید

*کسانی که توانایی انجام فعالیت درفضای مجازی وهمکاری

با مارادارنداز دوطریق بالا ویااعلام نظر به صورت خصوصی(لطفاایمیل یاوبلاگ ذکرشود)

اعلام نظر فرمایند.

*سپاس از همراهی شما*