موزیک ویدیو صبح پیروزی

باصداواجرای:میلادهارونی

شعری از:میلادعرفانپور

آهنگسازوتنظیم کننده:نیمه علامه

کاری از:برادران بوشهری

تهیه :نصرتی وی

--------------------------------------

درحمایت ازمردم بی گناه یمن

ودرپی جنایات عربستان سعودی

--------------------------------------

 بارگیری موزیک ویدیو

 بارگیری فایل صوتی 

--------------------------------------

متن ترانه:

بشنوصدای طفل معصوم است

که مادرش راخوانده است آوار

فریاد مظلومان تاریخ است

این دست بیرون مونده ازآوار

ازآخرین مشق دبستان ها

آثارخون برواژه هامانده ست

ازمادران درشام بمباران

لالایی تلخی بجا مانده ست

دنیا اگه دربندخاموشیست

فریادی ازسوزجگرداریم

ما زیرآوارجنایت ها

ازنعش کودک هاخبرداریم

ای بشکه های نفت صهونیسم

ای منحده درجامعه ی اسلام

طوفان خودت راغرق خواهدکرد

درموج این دریای نا آرام

.

.

.

.

.

ای خائنان خانه ی توحید

فرعونیان خواب بی تعبیر

ای خادمان کورآمریکا

ای کافران کهنه ی تکفیر

رزم آوری کار شمایان نیست

ازماوران شام عیش ونوش

گیرم چراغی را شما کشتید

کی میشود نورخدا خاموش؟

خورشیدما ازپرده ی غیبت

بیرون می آیدعاقبت روزی

ما با شهیدان منتظرهستیم

دارد می آید صبح پیروزی

ای بشکه های نفت صهونیسم

ای منحده درجامه ی اسلام

طوفان خودت راغرق خواهدکرد

درموج این دریای ناآرام

ای بشکه های نفت صهونیسم

ای منحده درجامه ی اسلام

طوفان خودت راغرق خواهدکرد

درموج این دریای ناآرام