قطعه برادرانه

باصدای: میلاد هارونی

شعری از:نویداسماییل زاده

آهنگسازی:میلادهارونی

تنظیم: فرهاد کیانی

-----------------------------------------------------------

بمانسبت هفته ی وحدت

وحدت میان تشیع وتسنن

-----------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------

متن ترانه:

 

شونه به شونه ی هم وقتشه قد علم کنیم

وقتشه هرچی فرادی است به جماعت برسه

مثه طوفان میشه که هیچی جلودارش نیست

وقتی که امت اسلامی به وحدت برسه

یه درخته استواره حاصل وحدت ما

ما دوتاشاخه که هردو میرسه به یک تنه

واسه ی همینه که دشمنه نامرد اومده

تبرتفرقه رو به ریشه ی ما بزنه

مگه میشه پشت همدیگرو خالی بکنیم؟

کی دیده برادرازبرادرش دل بکنه؟

گم میشه هرچی سیاهی تو وجودعشق ماست

اینا از معجزه ی روشنه محرم شدنه

اینا از معجزه ی روشنه محرم شدنه

.

.

.

.

.

.

.

روبه یک قبله نمازمونو برپامیکنیم

توی قلب هردومون غیرخدانیومده

دل هردومون گره خورده به اوج آسمون

صلواتمون پرازعطره گل محمده

صلواتمون پرازعطره گل محمده

آره حاشا میکنن اما همه خبردارن

پشت پرده دست کی حامیه  دست داعشه؟

ولی دودش تو چشم خودغربیا میره

آتیش فتنه ی تکفیری که خاموش بشه

مگه میشه پشت همدیگرو خالی بکنیم؟

کی دیده برادرازبرادرش دل بکنه؟

گم میشه هرچی سیاهی تو وجودعشق ماست

اینااز معجزه ی روشن محرم شدنه